Get Adobe Flash player
Aktualności

postheadericon WYBRANO WŁADZE KLUBU NA NOWĄ KADENCJĘ (wpis z dnia 22.03.2018)

W dniu 17 marca w mieszczącym się w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego Park Clubie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybrocze Członków naszego Klubu. Tradycyjnie jak co roku Zarząd przedstawił sprawozdanie z podejmowanych i realizowanych działań, Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie ze swoich prac oraz przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Dodatkowo zgodnie z naszym statutem po trwającej cztery lata kadencji nastąpił wybór nowych władz Klubu. Dodatkowo w dniu wczorajszym (21.03.2018) zgodnie ze Statutem Klubu oraz regulaminem Walnego Zebrania odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Zarządu na którym wybrano prezesa oraz osoby funkcyjne. W latach 2018-2022 poszczególne funkcje pełnić będą:

Jacek Kociszewski - Prezes

Wojciech Laskowski - Wiceprezes

Arkadiusz Niespodziński - Sekretarz

Paweł Pałczyński - Skarbnik

Ryszard Cyrankowski - Członek Zarządu

Stanisław Kosowski - Członek Zarządu

Adam Ellert - Członek Zarządu.

Nowo wybranemi i ukonstytuowanemu Zarządowi życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz Klubu.

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego miała miejsce dodatkowa uroczystość. Po wielu latach aktywnej pracy, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działania zrezygnowała kol. Urszula Wesołek. Jej rezygnacja spowodowana była sprawami prywatnymi. W związku z tym ustępujący Zarząd wnioskował do Walnego Zebrania o nadanie Członkostwa Honorowego Automobilklubu Bydgoskiego Urszuli Wesołek, a obecni na zebraniu członkowie podjęli jednogłośnie uchwałę o nadaniu Członkostwa Honorowego. Z tego miejsca jeszczce raz serdecznie dziękujemu Uli za wiele lat pracy, za wiele ciekawych pomysłów i podpowiedzi. Mamy nadzieję, że pomimo wycofania się z aktywnego działania w Klubie będziemy mogli w sytuacjach tego wymagających skorzystać w doświadczenia Uli Wesołek.

Bardzo dziękujemy członkom Klubu za udział w zebraniu!!!

 

postheadericon BYDGOSKI MISTRZ KIEROWNICY ODWOŁANY (wpis z dnia 14.03.2018)

Z przykrością musimy poinformować, że planowane na 17 marca zawody Bydgoski Mistrz Kierownicy zostają odwołane. Nasza decyzja spowodowana jest bardzo małym zainteresowaniem uczestnictwem w imprezie. Na dzień ogłoszenia komunikatu zgłoszonych do zawodów było 12 uczestników. Obiecujemy, że bardzo dokładnie przeanalizujemy zaistniałą sytuację i postaramy się z niej wyciągnąć stosowne wnioski, a wszystkim miłośnikom szybkiej jazdy zaproponować kolejny, bardziej dogodny termin.

 

postheadericon BYDGOSKI MISTRZ KIEROWNICY 2 EDYCJA (wpis z dnia 6.03.2018)

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję zawodów Bydgoski Mistrz Kierownicy. Zawody odbędą się 17 marca od godz. 8.00 na terenie bydgoskiego kartodromu. Zapraszamy wszystkich posiadaczy pojazdów - wystarczy kask i chęć rywalizacji.

Formularz zgłoszeń

Lista uczestników

Regulamin imprezy

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny (52 3226246) lub za pomocą poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

DO ZOBACZENIA!!!

 

postheadericon Walne Zebranie Sprawozddawczo-Wyborcze (wpis z dnia 2.03.2018)

Zarząd Automobilklubu Bydgoskiego w dniu 1 marca zgodnie z par. 18 pkt 1 Statutu podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego-Wybroczego Członków. Zebranie odbędzie się w dniu 17 marca o godz. 16.00 w I terminie oraz 16.15 w II terminie. Miejsce zebrania to Park Club mieszczący się w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego. Listy członków uprawnionych do udziału w zebraniu oraz protokół z poprzedniego zebrania znajdują się do wglądu w siedzibie Automobilklubu Bydgoskiego w dniach i godzinach pracy. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20.06.1997 (Dz. Ustaw 2012 r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami) nowe osoby kandydujące do władz AB (Zarząd i Komisja Rewizyjna) obowiązani są najpóźniej do chwili zgłoszenia kandydatury do przedłożenia Prezydium Walnego Zebrania oświadczenia o niekaralności.

Wstęp i udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczy Członków tylko i wyłącznie za okazaniem legitymacji członkowskiej (prosimy nie mylić z kartą członkowską PZM SHOW YOUR CARD).

 

Proponowany porządek obrad zebrania:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie ważności zebrania

2.      Powołanie Prezydium Walnego Zebrania i wybranie przewodniczącego (prowadzącego)

3.      Powołanie protokolantów Walnego Zebrania

4.      Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania

5.      Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania

6.      Wybory Komisji:

       - Mandatowo-Skrutacyjnej

       - Wyborczej

       - Uchwał i Wniosków

7.    Komunikat Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocności obrad

8.  Sprawozdanie Zarządu AB za lata 2014 – 2017 oraz sprawozdanie finansowe za 2017 i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9.      Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

10.  Dyskusja

11.  Głosowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2017

12.  Zgłoszenie przez Komisję Wyborczą kandydatów do władz AB

13.  Wybory do władz AB

14.  Przerwa

15.  Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną

16.  Wolne głosy i wnioski

17.  Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania

18. Zamknięcie obrad

 

postheadericon WYNIKI ZAWODÓW BYDGOSKI MISTRZ KIEROWNICY (wpis z dnia 27.02.2018)

W dniu 17 lutego Automobilklub Bydgoski zorganizował na bydgoskim kartodromie zawody Bydgoski Mistrz Kierownicy. W imprezie wystartowało 42 zawodników. Poniżej podajemy wyniki poszczególnych przejazdów oraz klasyfikację zawodów:

Przejazd 1 generalka

Przejazd 2 generalka

Wyniki klasa S1400

Wyniki klasa S1600

Wyniki klasa S1800

Wyniki klasa S2400

Wyniki klasa WRC

Wyniki klasyfikacja GENERALNA.

Serdecznie zapraszamy też na kolejną edycję zawodów, która odbędzie się w dniu 17 marca. Szczegóły niebawem.